Dynamic tape of kinesiotaping

Taping kan zowel preventief, sturend of ondersteunend toegepast worden. Als therapeut kan ik deze techniek toepassen bij bv. spierverrekking, spierscheuren, spierspanning in de bewegingsketen of preventief bij correctie van de lichaamshouding (rug -en nekscholing).